De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020 vastgesteld.

Aow 17,90%
Anw 0,10%
Awf, laag 2,94%
Awf, hoog 7,94%
Ufo 0,68%
Aof, basispremie 6,77%
Opslag kinderopvang 0,50%
Maximum premieloon € 57.232

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | besluit | Staatscourant 2019 nr. 62011 14 november 2019 | 21-11-2019